راه اندازی سامانه تصمیم در جزیره کیش

رئیس اداره بهزیستی کیش از راه اندازی سامانه تصمیم با همکاری قوه قضاییه در جزیره کیش خبر داد.

کهورزاده گفت: اين سامانه با هدف مدیریت رشد تقاضای طلاق توافقی و انجام مداخلات روانشناختی مدت دار آغاز به كار كرده است.

وي افزود: متقاضیان طلاق توافقی با ورود به سامانه تصيمم به نشاني zaman.behzisti.net اطلاعات خود را ثبت كنند و در صورتی که اطلاعات لازم ثبت نشود مراحل طلاق توافقی در مراجع قضایی انجام نخواهد شد.
کهورزاده افزود: درخواست متقاضيان پس از ثبت نام و دريافت كد رهگیری به مشاوره ارجاع داده می شود.
وي افزود: پس از ارجاع به مرکز مشاوره یک فرایند ۴۵ روزه برای حضور در مشاوره های کارشناسی آغاز می شود و در نهایت پس از عدم توافق زوجین نتایج جلسات مشاوره به سامانه " تصمیم " ارسال و پس از تایید طلاق زوجین به مرکز خدمات الکترونیک قضایی و در پایان از مرکز خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده ارسال می شود.


رئیس اداره بهزیستی کیش، گفت: امیدواریم با انجام مداخلات تخصصی روانشناسی براي حل مشکلات و معضلات زوجین متقاضی طلاق بتوانیم در کاهش درخواست های طلاق موثر عمل كنيم.