بهره برداری از مرکز فیاک تا یک ماه آینده

سرپرست مدیریت فنی و عمران شهری سازمان منطقه آزاد کیش از بهره برداری مرکز بیماری‌های عفونی، تنفسی و کرونایی کیش (فیاک) ظرف مدت یک ماه آینده خبر داد.

سعید پورزادي گفت: مرحله اول مرکز بیماریهای عفونی ،تنفسی و کرونایی کیش با 25 تخت در حال حاضر آماده بهره برداری است.
وي گفت: باتوجه به نیازهای اعلام شده برای تجهیز این مرکز بر اساس تاییده های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ایجادو تجهیز فضاهایی از قبیل آی سی یو تنفسی،اتاق نمونه گیری ،تزریقات ،داروخانه ،ایستگاه پرستاری در این مرکز در دستور کار قرار گرفته و پیش بینی می شود این مرکز تا یک ماه آینده به بهره برداری رسد.