مصاحبه دکتری تخصصی پردیس بين الملل كيش

زمان برگزاري مصاحبه دکتری تخصصی پردیس بين الملل كيش دانشگاه تهران اعلام شد.

دانشگاه تهران اعلام كرد:متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون‌های اختصاصی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد که از طریق شیوه‌نامه اختصاصی در پردیس‌ بین‌المللی کیش ثبت‌نام الکترونیکی کرده‌اند، می‌توانند در زمان مشخص و اعلام شده در مصاحبه مجازی حضور پیدا کنند.
براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مصاحبه الکترونیکی متقاضیان پردیس بین‌المللی کیش از ۱۹ تا 24 مهر مصاحبه الکترونیکی خود را انجام می‌دهند.
اطلاع‌رسانی به متقاضیان فوق منحصرا از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران صورت می‌پذیرد و داوطلبان می‌توانند برای کسب اطلاع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه به سایت پردیس بین المللی کیش Kish.ut.ac.ir مراجعه کنند.
داوطلبان موظف هستند در تاریخ‌های مقرر نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی در سایت مذکور اقدام کنند.