کلاف سردرگم توزیع سیلندرگاز در کیش

توزیع نامناسب سیلندر گاز در جزیره کیش نارضایتی بسیاری از مردم را به وجود آورده است.

وهاب زاده مسئول شركت كيش گاز گفت: پخش سیلندر گاز بستگی به مناطق توزيع دارد .

وي گفت: براساس تقاضاي مشتركان و تعداد واحدهای مسکونی توزيع سيلندرگاز انجام مي شود.

وهاب زاده گفت: توزيع سيلندر چند ساعت و نهايت يك روز بعد از ثبت درخواست براي مشتركان سيلندرگاز مايع انجام مي شود.

وي گفت: تعداد درخواست ها به شرکت با ساعت تماس‌ها ثبت مي شود و براساس برنامه ريزي سيلندرها توزيع مي شود.

حامد ملازاده صادقیون سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان گفت: اين شركت در شهریور به شرکت‌های خصوصی توزيع كننده سیلندر در جزیره كيش ۴۱۳ تن گاز مایع ارسال شده که این دقیقا برابر با نیاز اعلام شده این شرکت‌ها بوده است.

وي گفت: مشكلي از نظر كمبود گاز مايع در جزيره كيش وجود ندارد .

حامد ملازاده صادقیون درخصوص گلایه ساكنان كيش در خصوص نحوه توزیع سيلندرگاز گفت: با شرکت‌های خصوصی توزيع كننده سيلندر و متولی این كار جلساتی برگزار شده است و مقرر شد توزيع سيلندرگاز به روال سابق برگردد.

وي گفت: در روزهای آينده جلسات مشترکی با متولیان منطقه آزاد و مسئولین و شرکت‌های توزيع كننده سيلندرگاز برای هماهنگی بیشتر برگزار خواهد شد.