احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرک صدف

روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: دراین پروژه 400 متر انشعاب فاضلاب شهری برای بهره مندی بیش از 600 واحد مسکونی اجرا می شود.

تاکنون با اجرای بیش از هزار و500 متر لوله گذاری و 250متر انشعاب، 400 واحد مسکونی با اتصال به شبکه فاضلاب در حال بهره گیری از خدمات شبکه فاضلاب شهری هستند.