حذف قبض‌های کاغذی ۷۰هزار مشترک آب و برق کیش

مدیرعامل شرکت آب وبرق کیش گفت: قبض‌های کاغذی آب و برق کیش تا دو ماه آینده حذف می‌شوند.

سلطانی گفت: این طرح پارسال در کشور آغاز شد اما در کیش به دلیل نداشتن اطلاعات مشترکان، به خصوص اطلاعات شماره تلفن های آنان اجرای این طرح به تعویق افتاد.

وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و حذف ماموران ارسال قبوض به در منازل مشترکان بیان کرد و گفت: با ارسال قبوض به صورت پیامک به شماره تلفنهای مشترکان این اشکالات برطرف شده و از ارسال این قبوض به دست مردم اطمینان حاصل می کنیم.

سلطانی با بیان اینکه تاکنون هیچ پیامکی به مردم ارسال نشده، گفت: در حال جمع آوری اطلاعات مشترکان هستیم و مردم می توانند با مراجعه به سایت شرکت آب و برق کیش ما را در اجرای این طرح یاری کنند.

وی با انتقاد از برخی کاربران فضای مجازی که حذف قبض را دلیل بر افزایش قیمت نرخ مصرفی می دانند گفت: هیچ افزایش قیمتی اعلام نشده و تغییر نرخی در این زمینه اتفاق نخواهد افتاد.

مدیرعامل شرکت آب وبرق با اشاره به حضور ضعیف مردم در خصوص ثبت شماره تلفن های خود در سایت شرکت آب وبرق کیش، گفت: تاکنون از 70هزار مشترک خانگی کیش تنها 2هزار مشترک اطلاعات خود را وارد کرده اند.

وی افزود: قبل از ارسال پیامک حتما به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد